Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveksle information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Login med nøglekort virker igen.
Vi beklager de gener det har medført. 
Statens IT har problemer med at tilgå husdyrgodkendelse.dk 22-8-2016 09:38
Husdyrgodkendelse.dk har pt. problemer med hastigheden, hvilket kan betyde, at man ikke kan logge på systemet. Statens IT arbejder på at løse problemet.

Status kl. 10:45. Teknikerne arbejder stadig på problemet

Status kl. 11:15  Problemet er løst
 
Hektarangivelse af areal beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. 10-8-2016 13:25
I forbindelse med, at DMP har uploadet et nyt kortlag over ”sprøjtemiddelfølsomme områder”, sker der nu en fejlagtig beregning af arealstørrelsen af Grundvand i de tilfælde hvor der er udpeget sprøjtemiddelfølsomme områder.  Indtil at fejlen er udbedret, anbefaler vi, at man går ind på de berørte mar...  Læs mere
Mink og lugt 1-7-2016 09:20
Husdyrgodkendelse.dk er nu opdateret med nyeste viden på mink og lugt.  
Systemarbejde er afsluttet 21-6-2016 14:31
Der er nu foretaget en rettelse i systemet, så problemet med fordobling af sum i PDF er løst.

I forbindelse med fejlrettelsen, er der på BAT/Ammoniak tilføjet et nyt tekstfelt "BAT på fosfor", hvor ansøger kan gøre rede for BAT kravet til fosfor. 

 
 
Fejl i PDF og "vis side" 17-6-2016 09:01
I forbindelse med opdateringen af husdyrgodkendelse.dk i onsdags, er der fundet en fejl i summeringen af tal i PDF-ansøgningen og ”vis side. Fejlen optræder kun i PDF´er genereret efter onsdag den  15/6.  Denne fejl rettes på tirsdag kl. 13.00 – ca. 15.00, hvorfor systemet er lukket i denne periode.
 
 
Læs alle