Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveksle information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Systemet er nu opdateret
Husdyrgodkendelse.dk er nu opdateret. 21-9-2016 12:59
Opdateringen omfatter bl.a. mange underliggende tekniske forbedringer, som kan betyde utilsigtede ændringer. Hvis der opleves uhensigtsmæssigheder på husdyrgodkendelse.dk efter denne opdatering, skal I ikke tøve med at skrive til itansogning@mst.dk.

Systemet er derudover opdateret med:

- Nyt re...
 Læs mere
Onsdag den 21. september fra kl. 10-15 er husdyrgodkendelse.dk lukket 14-9-2016 14:48

Systemet opdateres blandt andet med et nyt revurderingsmodul.


 
 
Nyt reduktionspotentialekort og sårbarhedskort 7-9-2016 19:13
Husdyrgodkendelse.dk er nu opdateret med nyt reduktionspotentialekort og sårbarhedskort. Se evt. denne nyhed: http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/sep/nyt-reduktionspotentialekort-og-saarbarhedskort-ligger-nu-paa-miljoeportalen/ <...  Læs mere
Statens IT har problemer med at tilgå husdyrgodkendelse.dk 22-8-2016 09:38
Husdyrgodkendelse.dk har pt. problemer med hastigheden, hvilket kan betyde, at man ikke kan logge på systemet. Statens IT arbejder på at løse problemet.

Status kl. 10:45. Teknikerne arbejder stadig på problemet

Status kl. 11:15  Problemet er løst
 
Hektarangivelse af areal beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. 10-8-2016 13:25
I forbindelse med, at DMP har uploadet et nyt kortlag over ”sprøjtemiddelfølsomme områder”, sker der nu en fejlagtig beregning af arealstørrelsen af Grundvand i de tilfælde hvor der er udpeget sprøjtemiddelfølsomme områder.  Indtil at fejlen er udbedret, anbefaler vi, at man går ind på de berørte mar...  Læs mere
Læs alle